Logo| Leasing kredyt samochodowy ( lizing )
strona główna → leasing czy kredyt

Leasing, czy kredyt – porównanie metod finansowania

Co jest lepsze - leasing czy kredyt ? Jest to najczęściej zadawane pytanie, na które nie ma szybkiej i niestety jednoznacznej odpowiedzi. Najłatwiej jest powiedzieć: „to zależy”.

Wskazanie leasingu czy kredytu jako sugerowanej metody finansowania ściśle zależy od szeregu czynników, które nazwaliśmy "kryteriami oceny".

Oczekiwane skutki podatkowe, wielkość wymaganej opłaty wstępnej, minimalizacja raty miesięcznej, możliwość wcześniejszej spłaty, wymagane dokumenty, procedura, dostępność, czas załatwienia, miejsce rejestracji itd. - wszystko to razem i z osobna wpływa na finalny efekt porównania.

Jeżeli planując inwestycję nie wiesz co jest dla Ciebie lepsze - leasing czy kredyt - w pierwszej kolejności zastanów się nad Twoimi indywidualnymi kryteriami oceny. W celu ułatwienia Ci analizy podzieliliśmy je na grupy:

 • warunki zakupu, sprzedający, dokumenty sprzedaży
  Ta grupa kryteriów powinna być pierwszą, która jest oceniana. Zastanawiając się nad wyborem metody finansowania najważniejsze jest by dokładne ustalić ze sprzedającym formę sprzedaży. Faktura z VAT-em 23%, faktura VAT-marża, umowa kupna-sprzedaży, faktura z VAT-em zwolnionym - każda z tych form albo daje możliwość swobodnego wyboru pomiędzy kredytem, a leasingiem, albo wręcz wyklucza jedną z metod.
 • skutki podatkowo-finansowe
  Rozliczenie podatku VAT, sposób zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne i ich intensywność, wpływ metody na przyszłą zdolność kredytowo-leasingową.
 • procedury i czas załatwienia
  Wymagania dokumentowe, szybkość decyzji, proces zawarcia umowy, maksymalne okresy finansownania, oczekiwania finansującego co do wykazanych wyników finansowych.
 • koszty finansowania
  Wymagane wpłaty początkowe, suma opłat, maksymalny okres, wykup, prowizje, koszty dodatkowe.
 • skutki formalno-prawne
  Możliwości wcześniejszej spłaty, konieczność przerejestrowania pojazdu po wykupie z leasingu (zmiana wszystkich dokumentów), wymogi funduszy unijnych co do tytułu własności, koszty rozliczenia umowy przy kasacji pojazdu, minimalny czas trwania umowy leasingu z konsekwencją braku możliwości wcześniejszego korzystnego wykupu.
 • aspekty psychologiczne
  Właściciel w dowodzie rejestracyjnym, procedura "uwolnienia się" od zobowiązania, opinia o instytucji finansującej.
 • profesjonalizm sprzedawcy finansowania
  Sprawność procedury, dotrzymanie ustalonych warunków, rzetelność przekazywanych informacji – wszystko to bardziej zależy od osoby Doradcy niż od renomy instytucji finansowej.

Przy porównywaniu produktów skupienie się wyłącznie na kosztach byłoby błędem. Istotne są nie tylko różnice w dostępności i wymogach proceduralnych danego rozwiązania – trzeba pamiętać o możliwościach ewentualnego skrócenia umowy, odsprzedaży przedmiotu inwestycji lub też alternatywnie wydłużenia umowy i zmniejszenia opłat. Miniony kryzys i niepewność gospodarcza, skutkujące zwiększonym ryzykiem zakupów inwestycyjnych powodują, że pozakosztowe porównywanie kredytu i leasingu ma obecnie większe znaczenie niż dotychczas.

Argument Leasing Operacyjny Kredyt Bankowy
Udział Własny Od 0% do 49%. Standardowo 10% od wartości netto + 23%VAT, choć przy nowych pojazdach możliwe jest nawet 1%. Od 0% do 95%. Pełna elastyczność wielkości udziału własnego. Dodatkowo możliwość sfinansowania ubezpieczenia lub innych potrzeb kredytobiorcy.
Okres finansowania Od 24/36 do 84 miesięcy. Umowa musi być zawarta na czas nie krótszy 40% okresu amortyzacji. d 0 do nawet 120 miesięcy. Maksymalny okres kredytowania zależy od wieku pojazdu.
Co jest kosztem uzyskania przychodu Kosztem uzyskania przychodu jest wpłata początkowa oraz miesięczne raty leasingowe. Kosztem uzyskania przychodu są odsetki oraz amortyzacja. Jeżeli jest możliwość zastosowania amortyzacji jednorazowej to w miesiącu zakupu w koszty wchodzi do 205.100 zł (wg limitu na 2013 rok), a potem odsetki od kredytu.
Procedury uproszczone Przy leasingu nowych pojazdów do 3,5 tony wymagane są tylko dokumenty rejestracyjne. Tak samo jest też przy leasingu środków transportu i maszyn jeżeli zaangażowanie mieści się w określonych limitach. Wymóg zaświadczeń z US i ZUS pojawia się przy większych umowach. Polegają na złożeniu przez Klienta oświadczenia o osiągniętym dochodzie – nie ma potrzeby dostarczania PIT-ów lub zaświadczeń z US i ZUS. Dokumenty finansowe są wymagane przy większych kredytach (powyżej 200 tys. zł lub przy mniejszych oczekiwanych udziałach własnych.
Możliwości małej raty Ratę można zmniejszyć poprzez wydłużenie umowy do nawet 84 miesięcy, zwiększenie udziału własnego lub zwiększenie wartości wykupu. Rata jest tym mniejsza Im dłuższy jest okres kredytowania lub udział własny jest większy. Maksymalny czas kredytowania zakupu pojazdów to 10 lat.
Co jest z VAT-em Rozliczenie/Zwrot podatku VAT zawartego w Udziale Własnym. Potem miesięcznie z każdej raty. Rozliczenie/zwrot całości podatku VAT zawartego w cenie zakupu – bez względu na wielkość udziału własnego.
Zakup samochodu używanego na VAT-marżę Cena zakupu, w której nie ma VAT-u możliwego do odliczenia przez firmę leasingową, jest wartością netto umowy, od której liczone są raty leasingowe. Do każdej opłaty jest doliczany 23%-owy VAT. Jeżeli pojazd jest samochodem osobowym podatek VAT podlega rozliczeniu tylko wg limitu 60% max 6.000 zł. Podstawą kredytu jest cena zakupu – nie ma znaczenia, czy w cenie jest zawarty 23%-owy VAT, czy też nie, W konsekwencji nie pojawia się dodatkowy VAT, którego w przypadku aut osobowych nie można rozliczyć w całości.
Możliwość wcześniejszej spłaty Zależna od momentu - umowa musi trwać nie krócej niż 40% okresu amortyzacji tj. dla samochodów 24 miesiące, dla ciągników siodłowych, samochodów specjalnych oraz naczep 36 miesięcy. Wcześniejsze rozwiązanie umowy jest niekorzystne. TAK - w każdym momencie
Możliwość cesji (przeniesienia praw) Cesja jest możliwa w każdym momencie trwania umowy, jednak podmiot przejmujący musi spełniać wymogi firmy leasingowej. NIE – żeby sprzedać pojazd, kredyt musi być wcześniej spłacony. Istnieje możliwość przeniesienia kredytu finansującego dany pojazd, ale procedura jest skomplikowana i wymaga uczestnictwa pracownika banku w procesie przerejestrowania pojazdu.
Kradzież lub kasacja Kwota ubezpieczenia jest przeznaczana na pokrycie sumy zdyskontowanych pozostałych do zapłaty rat leasingowych wraz z wykupem. Nadwyżka jest klientowi zwracana, a ewentualny niedobór (może wystąpić) trzeba dopłacić. Kwota ubezpieczenia jest przeznaczana na pokrycie pozostałego do spłaty kapitału. Nadwyżka jest należna klientowi.

Jeżeli kupując pojazd nie wiesz co jest dla Ciebie lepsze - leasing czy kredyt samochodowy - to korzystając z naszych usług zyskasz rzetelną ocenę Twojej sytuacji oraz czytelną ofertę najlepiej dopasowaną do sytuacji Twojej firmy.

W doborze produktu bierzemy więc uwagę nie tylko oczekiwania co do wpłaty początkowej i wielkości miesięcznych obciążeń, ale analizujemy również skutki podatkowe danej metody, jej dostępność, wymogi formalne oraz szybkość finalizacji.

Szybki kontakt

Anna Rutka
tel. 695 996-287
a.rutka@finansowanie24.pl
Włodzimierz Sikora
tel. 696 996-286
w.sikora@finansowanie24.pl
Sebastian Sroka
tel. 696 996-121
s.sroka@finansowanie24.pl

Doradcy w regionach

Doradca regionalny:
Łukasz Żurek
tel. 609 763-131
l.zurek@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Anna Rutka
tel. 695 996-287
a.rutka@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Anna Rutka
tel. 695 996-287
a.rutka@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Sebastian Sroka
tel. 696 996-121
s.sroka@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Ewa Milc
tel. 693 383-483
e.milc@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Ewa Milc
tel. 693 383-483
e.milc@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Robert Podsiadło
tel. 695 996-267
r.podsiadlo@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Piotr Piętka
tel. 603 698-613
p.pietka@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Włodzimierz Sikora
tel. 696 996-286
w.sikora@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Robert Podsiadło
tel. 695 996-267
r.podsiadlo@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Łukasz Żurek
tel. 609 763-131
l.zurek@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Łukasz Żurek
tel. 609 763-131
l.zurek@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Włodzimierz Sikora
tel. 696 996-286
w.sikora@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Włodzimierz Sikora
tel. 696 996-286
w.sikora@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Ewa Milc
tel. 693 383-483
e.milc@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Włodzimierz Sikora
tel. 696 996-286
w.sikora@finansowanie24.pl
 
© Copyright 2009 finansowanie24.pl | leasing ( czyt.: lizing ), kredyt samochodowy | oferta
stronę wykonała firma: netboard Janusz Płachno