Logo| Leasing kredyt samochodowy ( lizing )
strona głównaleasing → leasing samochodów

Leasing samochodów

Jeżeli planujesz zakup samochodu osobowego, dostawczego lub ciężarowego i rozważasz leasing jako metodę finansowania, to korzystając z naszych usług zyskasz najniższą możliwą wpłatę początkową, uproszczone procedury bez PIT-ów i zaświadczeń, błyskawiczną decyzję, bezpłatne doradztwo oraz czytelną ofertę bez ukrytych opłat.

Nasza oferta:

 • opłata wstępna już od 1% - jej konkretną wysokość ustalimy w indywidualnej rozmowie z Tobą,
 • okres leasingu do 84 miesięcy,
 • procedura uproszczona - do złożenia wniosku wymagany jest tylko numer NIP i dowód osobisty,
 • maksymalny wiek pojazdów używanych to 8 lat,
 • możliwość leasingu dla nowo powstałych firm,

Zastanawiając się nad wyborem metody finansowania przy zakupie używanego samochodu osobowego, najważniejsze jest by dokładne ustalić ze sprzedającym formę sprzedaży. Faktura z VAT-em 23%, faktura VAT-marża, umowa kupna-sprzedaży, faktura z VAT-em zwolnionym - każda z tych form albo daje możliwość swobodnego wyboru pomiędzy kredytem, a leasingiem, albo wręcz wyklucza jedną z metod.

W leasingu samochodów używanych bardzo ważne jest z jakim VAT-em jest sprzedawany pojazd. Sprzedający pomijają ten element negocjacji, a zapytani o dokument sprzedaży obiecują fakturę z "pełnym" VAT-em. Przy finalizacji transakcji bardzo często okazuje się jednak, że zamiast faktury z 23%-owym VAT-em sprzedający wystawia fakturę VAT-marża, która to forma całkowicie zmienia sens ekonomiczny leasingu operacyjnego - korzystniej jest wtedy sfinansować pojazd w kredycie lub lasingu finansowym. Więcej o tych zagadnieniach jest w odpowiedziach na pytanie nr 3 i pytanie nr 7, które są poniżej.

Inną sytuacją kiedy zastosowanie leasingu będzie problematyczne jest sprzedaż używanego samochodu osobowego przez firmę, która przez okres dłuższy niż pół roku użytkowała ten pojazd jako środek trwały. W takim przypadku dokumentem sprzedaży może być i najczęściej jest faktura VAT z tzw. VAT-em zwolnionym. Taki dokument wyklucza całkowicie zastosowanie leasingu finansowego, a skorzystanie z leasingu operacyjnego, z powodu 23%-owego VAT-u od opłat, nie ma sensu ekonomicznego.

Co powinienem wiedzieć myśląc o leasingu samochodu ?

Interesuje mnie kupno pojazdu przy jak najmniejszej wpłacie początkowej – jaki produkt wybrać ?
Odpowiedź:W odpowiedzi na to pytanie z jednej strony zaprezentujemy warunki proponowane przez firmy leasingowe oraz banki, a z drugiej strony, w uzupełnieniu, zasygnalizujemy skutki podatkowe tych produktów, które mają wypływ na całkowitą sumę gotówki wyłożonej na uruchomienie inwestycji. Standardową, oczekiwaną opłatą wstępną jest 10%. Jeżeli przedmiot jest używany oczekiwania co do wpłaty początkowej w leasingu mogą wzrosnąć. Banki udział własny uzależniają przede wszystkim od wielkości udzielanego kredytu. Przy kredytach małych bez większych problemów możliwe jest finansowanie 100% ceny zakupu pojazdu (0% udziału własnego). Jeżeli jednak wielkość kredytu rośnie, a Klient oczekuje procedury uproszczonej, konieczne jest wpłacenie 10%-20%, a nawet 30% udziału własnego. Bez względu na wymaganą przez instytucję finansową wpłatę, ważny jest skutek podatkowy wybranej metody finansowania, która ma bardzo istotny wpływ na ilość zaangażowanej gotówki. Jeżeli kupowany na fakturę VAT przedmiot, w cenie brutto ma pełen 23%-owy VAT, to przy leasingu, VAT rozliczysz tylko od uiszczonej wpłaty; przy kredycie natomiast, odzyskasz VAT od pełnej ceny zakupu (od 100% wartości netto). Jeżeli dany zakup kwalifikuje się do zastosowania amortyzacji jednorazowej, to oprócz rozliczenia pełnego VAT-u będziesz miał możliwość jednorazowego wrzucenia w koszty 100% ceny netto kupowanego przedmiotu. Jeżeli więc na bieżąco nie masz zbyt dużego VAT-u do płatności (albo masz go jeszcze do rozliczenia) oraz rocznie Twój dochód do opodatkowania nie jest większy niż wartość kupowanego przez Ciebie pojazdu – wydatkowane wstępnie kwoty, tak przy kredycie, jak i przy leasingu raczej będą do siebie zbliżone. Jeżeli jednak będziesz mógł szybko odzyskać VAT z pełnej faktury zakupu lub też skorzystasz z amortyzacji jednorazowej – kredyt pozwoli nie tylko zminimalizować udział własny w inwestycji, ale dodatkowo dostaniesz (poprzez oszczędności w podatkach) wolne środki do obrotu. Jeżeli dopiero rozpocząłeś działalność lub prowadzisz ją krócej niż rok, to oczekiwania instytucji finansowych co do Twojego udziału własnego będą duże i raczej nie mniejsze niż 25%-30%
Co jest lepsze – leasing czy kredyt ?
Odpowiedź: Jest to najczęściej zadawane pytanie, na które nie ma szybkiej i niestety jednoznacznej odpowiedzi. Najłatwiej jest powiedzieć: „to zależy”. Wskazanie leasingu czy kredytu jako sugerowanej metody finansowania ściśle zależy od uwarunkowań związanych ze sprzedażą danego pojazdu, oczekiwań Klienta co do skutków podatkowych, akceptowanego poziomu opłaty wstępnej, formalności, wykazywanych wyników finansowych, planowanej przez Klienta ewentualnej wcześniejszej spłaty, oczekiwanego miejsca rejestracji, wymogów co do czasu załatwienia itp. Są to tzw. kryteria oceny, których analiza jest niezbędna by wybór metody finansowania był właściwy. Przy porównywaniu produktów skupienie się wyłącznie na kosztach jest więc błędem. Istotne są nie tylko różnice w dostępności i wymogach proceduralnych danego rozwiązania – trzeba pamiętać o możliwościach ewentualnego skrócenia umowy, odsprzedaży przedmiotu inwestycji lub też alternatywnie wydłużenia umowy i zmniejszenia opłat. Kryzys i niepewność gospodarcza, skutkujące zwiększonym ryzykiem zakupów inwestycyjnych powodują, że pozakosztowe porównywanie kredytu i leasingu ma obecnie większe znaczenie niż dotychczas.
Więcej na temat porównania leasingu i kredytu >>>
Co to jest faktura VAT-marża i jakie ma to znaczenie przy leasingu ?
Odpowiedź: Faktura VAT-marża to taki dokument sprzedaży, na którym cena netto jest równa cenie brutto – nie ma podatku VAT, który można byłoby rozliczyć. Jeżeli firma leasingowa kupi pojazd na fakturę VAT-marża, to nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT i w konsekwencji wszystkie opłaty leasingowe wyliczy od ceny brutto. Do tych opłat, przy leasingu operacyjnym musi zostać doliczony 23%-owy VAT tytułem usługi leasingu, który z kolei leasingobiorca nie zawsze będzie mógł odliczyć w pełnej wysokości (limit 60% przy leasingu aut osobowych). Leasing operacyjny w takim wypadku będzie nieopłacalny. „Problem” faktury VAT-marża nie dotyczy tylko leasingu. Jeżeli kupujesz pojazd użytkowy na firmę i mógłbyś rozliczyć podatek VAT zawarty w cenie, to informacja o fakturze VAT-marża ma kluczowe znaczenie przy porównywaniu cen. Może się okazać, że znajdziesz ten sam pojazd, za tą samą cenę brutto, ale sprzedawany na pełną fakturę VAT – wtedy pojazd z fakturą VAT-Marża jest o 23% droższy od tego drugiego.
Jakie są możliwości maksymalnego obniżenia miesięcznych rat ?
Odpowiedź: Przy leasingu maksymalne obniżenie miesięcznych płatności można osiągnąć poprzez wydłużenie okresu umowy do 60 miesięcy i ewentualne zwiększenie wartości końcowej do akceptowalnego przez firmę leasingową poziomu. Niestety każda z tych dwóch, zasygnalizowanych wyżej możliwości, ma swoje poważne ograniczenia. Maksymalny okres leasingu w większości towarzystw leasingowych wynosi 60 miesięcy. Firmy leasingowe niechętnie zwiększają wartość wykupu, gdyż ma to istotny wpływ na ryzyko – im wyższy wykup tym wolniej spłaca się przedmiot. Jeżeli Klient jest wiarygodny, to jest możliwość zwiększenia wartości końcowej nawet do 20-25%. Jeżeli Klient oczekuje wyższej wartości wykupu, towarzystwa leasingowe proszą o dodatkowe zabezpieczenie – najczęściej gwarancji dealera, że odkupi pojazd na końcu umowy, jeżeli Klient nie będzie wykupem zainteresowany. Przy kredycie bankowym są zdecydowanie większe możliwości obniżania miesięcznych rat. Nie można co prawda zastosować tzw. „rat balonowych” na końcu umowy, ale można za to rozłożyć spłatę na dużo dłuższy okres – dla nowych pojazdów maksymalny okres kredytowania wynosi nawet 10 lat.
Zamierzam kupić pojazd i potrzebuję kosztów - z jakiego produktu powinienem skorzystać ?
Odpowiedź: W przypadku leasingu kosztem uzyskania przychodu jest wpłata początkowa zwana opłatą wstępną lub czynszem inicjalnym. Jeżeli Twoja firma jest na pełnej księgowości skonsultuj treść umowy i przyszłej faktury na wpłatę początkową z księgowym – wg interpretacji urzędów skarbowych, w firmach będących na pełnej księgowości, czynsz inicjalny / opłatę wstępną wrzuca się w koszty miesięcznie, proporcjonalnie do okresu, na który została zawarta umowa. Niemniej wielkość kosztów w przypadku leasingu jest zawsze ograniczona ilością posiadanych środków, które możesz przeznaczyć na wpłatę początkową lub na początkowe raty. W przypadku kredytu kosztem uzyskania są odsetki oraz amortyzacja. Jeżeli kupujesz pojazd nie będący samochodem osobowym oraz jesteś tzw. „małym podatnikiem” (roczny przychód max 4 mln zł) możesz skorzystać z tzw. amortyzacji jednorazowej polegającej na wrzuceniu w koszty całości ceny nabycia pojazdu niezależnie od wielkości Twojego udziału własnego.
Co jest z podatkiem VAT przy leasingu samochodów ciężarowych o DMC < 3,5 tony ?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi od 23.08.2005 r. regulacjami prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczonego od opłat leasingowych lub innych płatności wynikających z zawartej umowy leasingowej jest możliwe jeżeli pojazd jest samochodem ciężarowym i spełnia następujące warunki:

 • ma jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą
 • ma więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; ten warunek każdorazowo potwierdza okręgowa stacja diagnostyczna;
 • pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

Jeżeli pojazd jest samochodem osobowym lub ciężarowym niespełniającym żadnego z ww. warunków, to w przypadku leasingu odliczeniu podlega 60% naliczonego w opłatach leasingowych podatku VAT, ale nie więcej niż 6.000 zł. Odlicza się 60% naliczonego do każdej opłaty VAT-u, aż do uzyskania limitu 6.000 zł. Potem naliczony, a nie rozliczony podatek VAT stanowi koszt uzyskania przychodu.

Jeżeli leasingujesz pojazd, którego DMC (dopuszczalna masa całkowita) jest mniejsza niż 3,5 tony i chcesz zgodnie z wyżej opisanymi zasadami rozliczać całość podatku VAT, który jest zawarty w opłatach leasingowych (bo pojazd spełnia przynajmniej jeden z ww. warunków), to nie zapomnij zgłosić tego faktu Twojej firmie leasingowej. Odbywa się to poprzez wcześniejszą wizytę w okręgowej stacji diagnostycznej, która wystawia zaświadczenie o „VAT-owości” pojazdu, na podstawie którego firma leasingowa, we właściwym wydziale komunikacji uzyskuje stosowny wpis w Twoim dowodzie rejestracyjnym.
Szukam używanego auta, znajomy doradził mi leasing jako metodę finansowania – czy słusznie ?
Odpowiedź: Do udzielenia odpowiedzi na to pytanie najważniejsza jest informacja – jaki dokument sprzedaży ma być podstawą nabycia wybranego przez Ciebie pojazdu ? Jeżeli będzie to faktura VAT z pełnym 23%-owym podatkiem zawartym w cenie brutto to wtedy leasing i kredyt podlegają równorzędnej ocenie. Jeżeli jednak sprzedaż ma nastąpić na tzw. fakturę VAT-Marża (informacja o tym dokumencie jest w odpowiedzi na pytanie 3) to leasing operacyjny jest nieopłacalny i rozważać należy jedynie kredyt lub ewentualnie leasing finansowy. Sprzedaż pojazdu na umowę kupna-sprzedaży wyklucza leasing jako metodę finansowania. W takim wypadku trzeba skorzystać z pożyczki pod zabezpieczenie lub ewentualnie uzgodnić ze sprzedającym zrealizowanie transakcji za pośrednictwem komisu samochodowego.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług ?

 • jeżeli oczekujesz minimalnej opłaty wstępnej to tylko u nas jest możliwy leasing z 1%-ową wpłatą początkową;
 • tylko u nas maksymalny okres leasing aż 84 miesiące;
 • dzięki nam zaoszczędzisz czas na załatwienie formalności - nasze procedury uproszczone wymagają tylko okazania dokumentów rejestracyjnych Twojej firmy;
 • jeżeli szukasz szybkości to u nas konkretną decyzję leasingową możesz mieć już w kilkadziesiąt minut;
 • jeżeli nie wiesz co jest dla Ciebie korzystniejsze - leasing czy kredyt - to dzięki naszemu doradztwu zyskasz rzetelną ocenę Twojej sytuacji oraz najlepiej dopasowaną ofertę;
 • dla Twojej wygody umowy podpisujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie;
 • będziesz miał w nas oparcie - zapewniamy szybki i rzetelny serwis w trakcie trwania umowy oraz bezpłatne doradztwo;
 • nie musisz martwić się dojazdami - nasza mobilna sieć sprzedaży szybko i sprawnie obsługuje Klientów z całej Polski;

Szybki kontakt

Anna Rutka
tel. 695 996-287
a.rutka@finansowanie24.pl
Włodzimierz Sikora
tel. 696 996-286
w.sikora@finansowanie24.pl
Sebastian Sroka
tel. 696 996-121
s.sroka@finansowanie24.pl

Doradcy w regionach

Doradca regionalny:
Łukasz Żurek
tel. 609 763-131
l.zurek@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Anna Rutka
tel. 695 996-287
a.rutka@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Anna Rutka
tel. 695 996-287
a.rutka@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Sebastian Sroka
tel. 696 996-121
s.sroka@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Ewa Milc
tel. 693 383-483
e.milc@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Ewa Milc
tel. 693 383-483
e.milc@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Robert Podsiadło
tel. 695 996-267
r.podsiadlo@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Piotr Piętka
tel. 603 698-613
p.pietka@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Włodzimierz Sikora
tel. 696 996-286
w.sikora@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Robert Podsiadło
tel. 695 996-267
r.podsiadlo@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Łukasz Żurek
tel. 609 763-131
l.zurek@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Łukasz Żurek
tel. 609 763-131
l.zurek@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Włodzimierz Sikora
tel. 696 996-286
w.sikora@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Włodzimierz Sikora
tel. 696 996-286
w.sikora@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Ewa Milc
tel. 693 383-483
e.milc@finansowanie24.pl
Doradca regionalny:
Włodzimierz Sikora
tel. 696 996-286
w.sikora@finansowanie24.pl


 
© Copyright 2009 finansowanie24.pl | leasing ( czyt.: lizing ), kredyt samochodowy | oferta
stronę wykonała firma: netboard Janusz Płachno